Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Jaký vliv mají naše myšlenky na to, co nás v budoucnu potká?

Málokdo dokáže připustit, že by způsob našeho myšlení mohl mít nějaký zásadní vliv na formování našeho budoucího osudu. Ale opak je pravdou! Podívejme se na konkrétní situaci ze školního prostředí, v níž se to mimořádně nápadně projevuje. Při maturitních, nebo jiných zkouškách zásadního významu se totiž často stává, že dobří žáci si vytáhnou právě tu otázku, kterou nevědí, a zase ti méně snaživí právě tu jedinou otázku, kterou ovládají. Není to náhoda, ale je za tím určitá zákonitost.

Podívejme se na dva studenty, kteří se mají v rámci jednoho maturitního předmětu naučit sto otázek. Snaživý student ovládá perfektně téměř všechny. Pouze dvě z nich se naučit nestihl.

U líných studentů bývá tento poměr obrácený. Vezměme si například jednoho takového, který ovládá pouze dvě otázky. Avšak když dojde k lámání chleba, ten snaživý si obvykle vytáhne otázku, kterou neví, zatímco ten méně snaživý otázku, kterou umí.

Proč je tomu tak? Neboť oba na ně intenzivně mysleli! Jeden však se strachem a úzkostí, protože je neumí a druhý s nadějí, neboť pouze tyto ví.

Ten první na ně myslel ve strachu, čili negativním způsobem a ten druhý v naději, čili způsobem pozitivním. A protože oba na ně mysleli stejně intenzivně, jejich intenzivní myšlení jim oběma přineslo splnění. Jenomže jednomu způsobem negativním a druhému způsobem pozitivním, to znamená přesně podle druhu jejich myšlení.

No a tato zákonitost platí nejen ve školním prostředí, ale také v každodenním životě. Na co člověk intenzivně myslí, po čem touží a na co se vnitřně zaměřuje, to nakonec také dosáhne.

Pokud jsou tedy naše myšlenky silně, dlouhodobě a intenzivně zaměřeny k určitému cíli, tento cíl dosáhneme! Musí to však být opravdu myšlenky intenzivní, protože ty prchavé, mělké a nestálé nemají odpovídající sílu.

Utajované poznání o skryté síle lidského myšlení, jejímž prostřednictvím je člověk schopen vědomě utvářet svůj budoucí osud, začalo pronikat do povědomí společnosti knižními tituly typu: jak se stát bohatým, úspěšným, nebo slavným. Píše se v nich o tom, že intenzivní myšlenkové snažení zcela určitým směrem přináší vždy své ovoce.

Tato zákonitost opravdu funguje, ale pozor! Skrývá se v ní také velké nebezpečí, o kterém se již většinou neříká. Velké nebezpečí, spočívající v nesprávném použití síly myšlení.

Opět si uveďme příklad: Mladá žena je přesvědčena o tom, že šťastný život je možné prožít pouze v bohatství, a proto touží po bohatém ženichovi. Tímto směrem každodenně upíná své touhy. Její silné chtění a intenzivní myšlení ji postupně začíná přivádět k mužům, kteří mohou splnit její přání. Za jednoho z nich se nakonec také provdá.

Až v manželství však začíná zjišťovat, co je to vlastně za člověka, protože před tím tomu nevěnovala velkou pozornost, jelikož jejím rozhodujícím kritériem bylo bohatství. Najednou však zjišťuje, že si vzala člověka panovačného a arogantního. Člověka, zvyklého rozkazovat, kterému se každý podřizuje. Všechno musí být tak, jak chce on.

A mladá žena, které se splnilo její životní přání vydat se za bohatého muže začíná poznávat, že jí to štěstí nepřináší. Že sice žije v dostatku, ale v nesvobodě, jako ptáček v zlaté kleci. A mříže klece ji tísní, ponižují a zamezují její svobodnému rozletu.

Na tomto příkladu je vidět, že i když žena využila síly myšlení k dosažení určitého cíle, který považovala za to nejlepší pro sebe, štěstí jí to nepřineslo.

A právě v této skutečnosti se skrývá zrada všech knih typu: jak se stát bohatým, úspěšným a slavným. Na jedné straně je totiž pravdou, že člověk může prostřednictvím síly vlastního myšlení, zaměřeného na určitý cíl, dosáhnout co chce, ale na druhé straně mu to vůbec nezaručuje, že po dosažení svého cíle bude opravdu šťastným, spokojeným a vnitřně naplněným.

Co má tedy člověk vlastně chtít a kterým směrem má zaměřit své myšlení, aby mohl být skutečně šťastným?

Velký Učitel, který velmi dobře věděl o síle lidského myšlení, nám jasně ukázal, kam máme své myšlení nasměrovat. Ukázal nám, co máme chtít a o co máme vnitřně usilovat, abychom mohli být skutečně šťastní.

Velký Učitel říkal: „Usilujte o království nebeské a vše ostatní se vám přidá. Usilujte o hodnoty království nebeského a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Znamená to tedy, že stejně intenzivně, jako dnes lidé usilují o peníze, postavení, majetky, slávu, úspěch, moc a požitky je potřeba usilovat o čestnost, ušlechtilost, čistotu, laskavost a spravedlnost, které jsou hodnotami království nebeského. Neboť peníze, postavení, sláva, moc majetek, úspěch a požitky ne vždy přinesou, nebo lépe řečeno, nikdy nepřinesou to skutečné a trvalé naplnění, štěstí a mír. Avšak úsilí o ušlechtilost, čestnost, laskavost a spravedlnost přinesou člověku štěstí, radost a mír vždy!

A nejen to! Také všechno ostatní, to hmotné, co nezbytně potřebuje, se mu ještě navíc přidá, aby mohl prožít lidsky důstojný život na této zemi.

Zjednodušeně řečeno: Pokud toužíme po dobrém autě a tímto směrem zaměříme své chtění, dosáhneme to. Ale štěstí nám to přinést nemusí.

Pokud toužíme po bohatství a tímto směrem zaměříme své chtění, dosáhneme to. Ale štěstí nám to přinést nemusí.

A takto je to se slávou, majetkem, úspěchem a požitky. Můžeme je dosáhnout, když budeme velmi chtít, ale štěstí nám to přinést nemusí.

Pokud se ale toužíme stát čistým, ušlechtilým, laskavým a spravedlivým člověkem, také to dosáhneme! Pak se však šťastnými staneme zcela zaručeně! Toto je totiž jediná cesta, vedoucí ke skutečnému, pravému štěstí, radosti a naplnění.

V lidském myšlení se skrývá nesmírná síla. Jejím prostřednictvím je nám možné dosáhnout, co jen chceme. Člověk však má chtít to nejvyšší, nejvznešenější a nejušlechtilejší, co vůbec existuje! A pokud to bude opravdu chtít, dosáhne to! Dosáhne spojení se Světlem, které svým jasem prozáří vlákna jeho osudu, a další život takového člověka bude cestou štěstí, radosti, míru a plnosti bytí.

Tak, jak je člověk schopen svou intenzivní myšlenkovou touhou ovlivnit, nebo lépe řečeno, doslova určit výběr maturitní otázky, jak to bylo zmíněno na začátku, úplně stejně je při intenzivní vnitřní touze a snaze schopen dosáhnout spojení se Světlem Nejvyššího.

Člověk toho schopen je! Ale chce to? Neuspokojuje se ve svých touhách s daleko méně hodnotnými cíli? S cíli, které sice také může dosáhnout, a také je dosahuje, avšak malost těchto cílů a s nimi spojené vnitřní naplnění se nedá ani jen porovnat se štěstím, plynoucím z těch nejvyšších ctností a ideálů, které by člověk mohl dosáhnout, kdyby je dosáhnout chtěl.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama