Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Kometa soudu se řítí vesmírem! Buďme připraveni!

Z neuvěřitelných dálav vesmíru se k naší planetě blíží velká kometa. A přichází proto, aby svým zářením konečně udělala pořádek ve stvoření!

K Zemi se blíží soud! Jeho průběh bude záviset od postoje lidí. Od toho, nakolik ve svém životě stojí, nebo nestojí v souladu se Zákony stvoření, čili v souladu s Boží Vůlí! Čím větší bude totiž tento soulad, tím menší negativní důsledky bude mít pro naši civilizaci postupné přibližování se hvězdy soudu.

Zkusme si teoreticky představit, že by se na Zemi do doby jejího bezprostředního příchodu, což už mimochodem není tak daleko, udála duchovní revoluce. Že by lidé začali dobrovolně poznávat a přizpůsobovat svůj život výše zmíněným Zákonům stvoření. Že by jim začali přizpůsobovat své myšlení, cítění, řeč, i jednání.

Pokud by k něčemu takovému opravdu došlo, příchozí dění by pouze podpořilo všechno to dobré, už správně stojící a zachvívající se se Zákony stvoření, co by muselo vyústit do dosud nepoznané harmonie a dokonalosti.

Pokud by se totiž pozemské lidstvo po celou svou historii duchovně vyvíjelo správně, v dnešní době by už stálo na takové výši a bylo by tak zralé, že by s jásotem a radostí vítalo příchod velké komety, hvězdy soudu. Neboť její příchod by v případě duchovně zralého lidstva nebyl žádným soudem.

Ano, z neuvěřitelných dálav vesmíru se už k naší planetě blíží velká kometa. Přichází proto, aby svým zářením konečně udělala pořádek ve stvoření! Byla k nám poslána z vysokých duchovních sfér a na své dráze stvořením se její duchovní jádro postupně obaluje hmotou, aby ve chvíli, kdy nadejde čas a ona se přiblíží k Zemi, byla všem viditelná také hmotně.

Silné duchovní záření, které se sebou přináší však není ani dobré, ani špatné. Představuje pouze zvýšený příliv neutrální Boží síly, která bude působit jako obrovský urychlovač. Její prostřednictvím se dostane absolutně všemu na této planetě nesmírného posilnění, ať je to dobré, nebo špatné.

Tento děj můžeme připodobnit k dění ve skleníku, kde je umělým způsobem zvýšeno teplo a vlhkost, čímž vznikají podmínky, v nichž rostliny mnohem rychleji rostou a přinášejí své plody.

Podobným skleníkem se stane také naše Země, když bude podrobena záření velké komety. Vše dobré a správné, stojící v souladu se Zákony stvoření, posíleno zvýšenou silou nádherným způsobem rozkvete a přinese své dobré ovoce.

Avšak zcela stejným způsobem bude posíleno také to špatné a nesprávné! To špatné a nesprávné má ale svoji konečnou hranici, kterou je sebezničení! Ano, vrcholným vystupňováním zla a negativity je hrůza, katastrofa a děs. A to vše skončí sebezničením, ve kterém zlo pod tlakem záření hvězdy soudu zničí nakonec samo sebe.

Příchod velké komety je nevyhnutelný! Je pouze na nás, v jakém vnitřním stavu nás zastihne. Pokud v nás bude převládat dobro, budeme posílení v dobru a pokud bude převládat zlo, posílí a rozbují se v nás to špatné, aby nás nakonec zcela zničilo.

Od vzájemného poměru mezi dobrem a zlem bude záviset míra trosek zhroucení celého dosavadního způsobu života na této planetě, protože to špatné v lidech se vystupňuje až na maximum, aby se nakonec špatnost obrátila sama proti sobě a sama sebe vymazala. Žijeme vskutku velmi vážnou dobu, v níž se rozhoduje o míře zničení této civilizace!

Buďme si tedy vědomi toho, co se neodvratně blíží a co nás v žádném případě nemine! Je opravdu nejvyšší čas, abychom se už konečně přiklonili k pravým životním hodnotám! K jejich nalezení, poznání a životu podle nich! K myšlení a jednání v souladu s nimi, aby ve chvíli příchodu hvězdy soudu v nás mohlo být posíleno pouze dobré a správné, k čemu jsme se sami dokázali dobrovolně ještě včas přiklonit.

V dnešní době záleží na každém z nás! Na našem duchovním pozvednutí a obnovení všeho toho dobrého a ušlechtilého, co se v nás skrývá. Pokud bychom totiž všichni společně dokázali na zemi rozpoutat duchovní revoluci dobra, pomoci a vzájemné sounáležitosti mezi lidmi, pak by se opravdu nebylo čeho v budoucnosti obávat.

Pokud se ale náš vnitřní stav, naše myšlení a cítění, ale také náš slovní projev a jednání, naše mezilidské vztahy, pracovní vztahy, i vztahy mezi národy budou pohybovat v těch intencích, jako je tomu dnes, každý uvažující člověk snadno pochopí, jak asi může dopadnout celý tento svět v intenzivním záření velké komety, která se nebude nikoho na nic ptát a od nikoho přijímat žádné omluvy. Její záření pouze v každém člověku posílí a požene k rozkvětu přesně to, co skrývá ve svém nejhlubším nitru! Přesně to, jakým ve skutečnosti je!

To, co nás čeká a co nás nemine však nemá být důvodem k letargii, ale naopak výzvou k činu a ke změně sebe samých! Ke snaze o duchovní pozvednutí nás samotných, naší rodiny, našeho blízkého okolí i celé společnosti! Neboť velká kometa se nezadržitelně řítí vesmírem a každou vteřinou nám na to zbývá stále méně času.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama