Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Můžeme všechno, ale za všechno poneseme zodpovědnost! Před Pánem a jeho Zákony!

Člověk má dar svobodné vůle a tímto s darem může opravdu svobodně disponovat. Může jej používat k dobru, nebo ke zlu – to je čistě jeho osobní věc.

Může se tedy rozhodovat zcela svobodně, avšak v žádném případě se již potom nemůže zbavit důsledků, které mu jeho rozhodnutí přinesou.

S darem svobodné vůle je totiž neoddělitelně spojena ODPOVĚDNOST! Odpovědnost za všechno, co jsme kdy mysleli, cítili, mluvili a činili! Ať již to bylo dobré, nebo špatné! Spravedlivý a neomylný Zákon zpětného účinku nám vrátí vždy přesně to, co jsme sami ze své svobodné vůle do toho stvoření zaseli. Pokud to bylo dobré, vrátí se nám dobro a pokud to bylo špatné, vrátí se nám zlo!

Je to tak úžasně jednoduché a dokonalé, že člověk musí zůstat opravdu v úžasu nad neomylným děním, jehož prostřednictvím se samočinně naplňuje velká Spravedlnost Páně.

Co kdo zaseje, to také sklidí! Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Tato přísloví nejsou ničím jiným, než vyjádřením neomylného Zákona, jehož účinkům nemůže ujít nikdo z lidí. Buďme si toho vědomi a od této chvíle se snažme sít ve svých citech, ve svých myšlenkách, ve slovech a činech pouze dobro, abychom mohli pouze dobro sklízet.

To je totiž jediná cesta ke spokojenosti, štěstí a naplnění lidského bytí na této zemi. Neboť ke štěstí, ke spokojenosti a k vnitřnímu míru se nemůžeme nikdy dopracovat tak, že budeme jednat nečestně, nečistě a nespravedlivě, že budeme lhát a zraňovat jiných a podobně, jak je to dnes obecně zvykem.

Ten zdánlivý prospěch, to zdánlivé dobro a štěstí, které tím získáme, nemůže mít nikdy trvalý charakter, protože nakonec nás přece jen vždy dostihnou spravedlivé zpětné účinky.

Lidi a světskou spravedlnost lze totiž oklamat, avšak nikdy nelze oklamat velkou Spravedlnost Páně, která dříve nebo později každému vrátí přesně to, co on sám zasel. Taková je skutečná pravda o životě!

Kdyby lidé znali tuto jednoduchou zákonitost a plně si uvědomovali, co to pro každého z nich osobně znamená, museli by se stranit každého špatného činu, každého špatného slova, ba každé špatné a nečisté myšlenky, nebo citu.

Museli by se stranit všeho zla, protože i za to nejmenší a nejnepatrnější jednou zcela určitě ponesou osobní odpovědnost, které se nikdo z nás nemůže vyhnout.

Pokud však člověk o těchto věcech ví, nebo alespoň něco tuší, musí se s hrůzou dívat na špatné, nečestné, nečisté, a nesprávné jednání většiny současných lidí, protože spravedlivé zpětné účinky, které je jednou za to očekávají, budou muset být pro ně doslova tragické, nebo až zničující.

Proto ten, kdo je ještě schopný zamyslet se nad sebou a svým jednáním, ať tak učiní se vší vážností. A pak ať se urychleně změní tak, aby mu spravedlivý Zákon zpětného účinku mohl přinášet pouze dobro.

Vím, že tato slova si nepřečtou mnozí lidé, kterým by mohli nesmírně pomoci, protože na podobné, z jejich pohledu „hlouposti“ nemají čas. Nebo takovým „nesmyslům“ a „výmyslům“ prostě nevěří. Zmíněné vesmírné Zákonitosti však neberou žádný ohled na to, zda o nich lidé vědí, nebo ne! Zda o nich vědět chtějí, nebo nechtějí! Tyto Zákonitosti jednoduše fungují! Ve svém klidném, neotřesitelném a neosobním působení nakonec zničí každého, kdo si z jejich neznalosti a z vlastní lehkomyslnosti každou hodinu, každou minutu, ba každou sekundu sám pro sebe formoval smrtonosnou lavinu zpětných účinků.

Účinky téže Zákonitosti však stejně klidně a neosobně pozvednou k míru, štěstí, radosti a spokojenosti každého, kdo se vědomě snažil konat pouze dobro.

Každý z nás má právo svobodné volby a pouze na něm záleží, jakou alternativu si sám pro sebe vybere. Jedině on sám bude totiž muset nakonec sklidit veškerou úrodu, kterou si zasel.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama