Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Nestandardní úvaha o podstatě a rozlišení dobra a zla

Existují miliony subjektivních pohledů na to, co je dobré a co špatné. Cesta k poznání však nevede přes subjektivní názory lidí! Tudy vede cesta pouze k chaosu a zmatku!

Avšak i přes divoký zmatek, vytvořený lidmi kolem těchto nejzákladnějších otázek jejich vlastního bytí přece jen existují určité objektivní, nazvěme je vesmírné Zákonitosti, které zde byly od věků a jejichž účinkům podléhá každý z nás. A je úplně jedno, jestli je křesťan, buddhista, muslim, nebo nevěřící. Účinky zmíněných, objektivních vesmírných Zákonitostí na takové něco neberou žádný zřetel. Účinky těchto Zákonitostí jednoduše existují a působí!

Pokud tedy člověk chce opravdu objektivně poznat, co je dobro a co zlo – co je dobro a co zlo ne podle lidských kritérií, ale podle kritérií vyšších, měl by se usilovat poznat a pochopit zmíněné, objektivní Zákonitosti, fungující ve stvoření.

Kde ale najít jejich poznání? Před 2000 lety ho přinesl Ježíš Kristus, který lidem ukázal, jakým způsobem mají myslet, cítit, mluvit a jednat tak, aby ve svém životě žili s nimi v souladu.

Kristus nepřišel na to, aby dal podnět k vytvoření církví, ať již katolické, evangelické, pravoslavné, nebo jakékoliv jiné. Přišel proto, aby lidi vysloveně prakticky informoval o tom, jak mají žít. Jak mají žít svůj život v souladu s objektivními Zákony ve stvoření. V tom spočívá podstata a smysl jeho učení! Pokud tedy je někdo členem nějaké církve, ale přitom nežije v souladu se Zákony ve stvoření, v ničem mu to nepomůže.

Lidstvo dostalo od Tvůrce vesmírných Zákonitostí velmi dlouhou lhůtu na to, aby je poznalo a naučilo se podle nich žít. Život v souladu s nimi je oním hledaným objektivním dobrem a život v protikladu s nimi je zlem! Tuto základní věc jsme si měli uvědomit a zrealizovat ji ve svém každodenním životě. Bylo nám na to dáno opravdu dostatek času a zlo, které jsme sami sobě i vzájemně mezi sebou na základě neznalosti vyšších Zákonitostí způsobovali, toto zlo jsme mohli dokonale a ve všech jeho podobách prožít na vlastní kůži. Mohli a měli jsme si při tom uvědomit, že takto se žít nedá a už takhle dál žít nechceme. Že chceme žít jinak a lépe!

Každé vyučování a každá škola však má svůj konec! A jednoho dne skončí také časový limit, určený k dobrovolnému poznávání Zákonů stvoření. Vyučovací proces bude ukončen zvýšením intenzity vesmírného záření, které podpoří, posílí, pozvedne a povznese pouze ty, kteří se naučili žít s nimi v souladu. Ti, kteří v souladu s těmito Zákonitostmi nežijí, kteří je nechtěli poznávat, protože byli příliš povrchními, línými a orientovanými pouze na hmotu, ti prostě shoří a zahynou ve zvýšené záři Světla z Výšin, které svým tlakem vynutí rozhodující změnu na naší planetě. Změnu, jaká dosud v celé historii Země neměla nikdy obdoby!

Svět bude úplně jiný a žít v něm budou pouze lidé, kteří dokázali celé své bytí, celé své cítění, myšlení, řeč i jednání podřídit Zákonům stvoření – Zákonům Božím! Ostatní jednoduše nepřežijí, protože nesnesou vysoký tlak Světlého záření, který bude právě tento požadavek tvrdě ode všech vynucovat.

Kdo tedy chce ve vlastním zájmu poznat tyto důležité Zákony opravdu vyčerpávajícím způsobem, komplexně a uceleně, může je najít v díle „Ve Světle Pravdy“. Jeho obsah i celkový jazykový projev je přizpůsoben chápavosti a vnímavosti lidí dnešní doby a formou, přiměřenou současnosti, pojednává přesně o stejných Zákonech, o kterých nám kdysi mluvil Kristus.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama