Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

O našem postoji k věčnému boji dobra se zlem

Pokud se díváme na nějaký film o boji dobra se zlem, neexistuje snad člověk, který by se vnitřně neztotožňoval právě s bojem za dobro. Každý totiž jasně, až do konečků prstů cítí, kde je jeho místo. Ale na druhé straně je až nápadné, jak intenzivně lidi přitahují nejrozličnější projevy zla.

Proč jsme takto zásadně vnitřně rozpolcení? Proč se ztotožňujeme s pozitivními hrdiny, ale zároveň nedokážeme odolat zlu, které nás přímo magicky přitahuje?

Odpověď je velmi jednoduchá. Protože konání dobra vyžaduje určitou námahu a určitou ochotu jít nejednou i proti proudu, co mnohým padne reálně zatěžko, zatímco zlo je pro nás neodolatelné tím, že vychází vstříc všem našim slabostem.

Zlo je temnota a dobro je světlo! A temnota může houstnout pouze tam, kde není světlo. Kde však září světlo a nabírá na stále větší intenzitě, tam nemá temnota šanci. Je to nanejvýš prostá a jednoduchá zákonitost.

Zlo tedy může pronikat vším na zemi jenom proto, že lidem chybí vážné úsilí o dobro. Temnotě se totiž může dařit pouze tam, kde světlo nesvítí dostatečně silně. Příčinou existence všudypřítomnosti zla, které lidi na zemi tísni a znepříjemňuje jim život je to, že právě tito samí lidé nikdy s vážným nasazením a nanejvýš důsledně neusilovali o konání dobra. Neboť pokud by se sami stávali světlými a šířili by světlo kolem sebe, temnota a zlo by přece neměly žádnou šanci se k ním přiblížit. Odpudilo by je to tak, jako světlo odpuzuje tmu.

Při zběžném surfování na internetu může člověk spatřit a poznat ty nejfantastičtější formy zla, které proniká tímto světem. Může vidět mrtvoly, roztrhané střepinami v různých vojnových konfliktech. Může spatřit popravu dvanáctiletých dětí v Sýrii, nebo trest za čtení Bible v Saúdské Arábii – ruku rozsekanou tak, že se stává nepoužitelnou. Může se dozvědět o lékařce v Číně, která vylákala dítě na opuštěné místo, vyloupla mu obě oči a vyňala z nich rohovky na prodej. Může se dozvědět o tisícerých jiných zvrácenostech, o kterých neměl ani ponětí, že vůbec existují.

Ano, propastné jsou hlubiny zla, které proniká tímto světem. Člověk na to hledí a je z toho zděšen. Ale to je tak všechno! Vše skončí pouze u konstatování zla a při zděšeni nad jeho projevy. Dále než potud se již průměrný člověk nikdy nedostane! Již se nedostane k tomu, aby se nad tím hlouběji zamyslel a vyvodil z toho ve vztahu k sobě samému nějaké důsledky. Důsledky v tom smyslu, že by si položil otázku: co mohu já osobně udělat proto, aby bylo na světě lépe?

Ano, většina lidí se omezuje pouze na konstatování zla a své rozhořčení nad ním, aniž by začali hledat cesty, jak by oni sami mohli přispět k tomu, aby se věci zlepšily. Aby to všechno bylo jiné. Lidé ve své pohodlnosti totiž velmi rychle najdou sebe ospravedlňující argument spočívající v tom, že přece oni sami jsou příliš nepatrnými na to, aby mohli něco změnit. Že jsou příliš bezvýznamní a zlo příliš rozbujelé a velké na to, aby oni osobně mohli nějak přispět ke změně světa k lepšímu.

V takovém postoji se však skrývá vina! Vina za zlo, které se bez překážek rozmáhá po zemi. Vina proto, že zlu je ponecháváno volné pole působnosti. Neboť ačkoli člověk vnímá zlo a jeho projevy, které jej obklopují, zůstává vlažným, apatickým a pouze nečinně přihlížejícím. A právě takový postoj umožňuje bujení zla!

Člověk by však měl reagovat úplně jinak! Měl by odpovědět vlastní, stále silnější touhou po dobru a po tom, aby on sám byl lepší. Na neúnavnost zla, jehož projevy vidí bujet kolem sebe by měl reagovat vlastní neúnavností a odhodlaností v konání dobra. Na houstnoucí tmu přece reaguje každý normální člověk tím, že zapálí světlo. Zapálí a svým příklonem k dobru neustále rozšiřuje světlo v sobě a kolem sebe.

Zlo, které tedy vnímáme kolem sebe má být pro nás zvýšeným impulsem k tomu, abychom konali dobro! Abychom se ještě silněji sami upnuli k dobru a rozvíjeli ho! Jedině tím přispějeme k tomu, aby bylo na zemi světleji. A čím bude světleji, tím bude méně temnoty, čili zla.

Pokud tedy člověk vidí zlo, jak ustavičně bují, má se mu to stát popudem k ještě většímu rozvinutí vlastního úsilí o dobro. Pokud totiž budeme konat právě takto, dobro nakonec zvítězí!

Když však zatím vítězí zlo znamená to, že naše úsilí o dobro není dostatečné! Že jsme v něm vlažnými a svou vlažností mu přenecháváme prostor. V tom spočívá naše vina! V tom spočívá naše míra zodpovědnosti za katastrofální stav výšky morální úrovně naší civilizace.

Vladimír Vysockij kdysi řekl: Pravda jednou určitě zvítězí, ovšem pouze tehdy, když dokáže totéž co lež.

Vzhledem k našemu tématu můžeme jeho slova parafrázovat takto: Dobro jednou určitě zvítězí, ovšem jedině tehdy, když dokáže totéž co zlo. Když neúnavnost, s jakou se dnes na zemi rozmáhá zlo bude nahrazena stejnou neúnavností a neutuchající odhodlaností v konání dobra.

Takovým způsobem se je třeba tedy dívat na zlo, se kterým se setkáváme. Je třeba se na něj dívat jako na impuls k našemu zvýšenému úsilí o dobro.

Konstatování zla a nadávání na něj je totiž tolik jako nic! U piva, v autobuse, ve vlaku a ještě na mnoha jiných místech může člověk často slyšet, jak lidé nadávají na zlo, které se jich dotýká. A tím to pro ně také končí. Uleví si a to jim stačí. Nechápou, že pokud se oni sami nezaměří k dobru, svou vlažností pouze podporují rozpínání zla, které jim ničí a znepříjemňuje život.

To, jaký bude život na zemi má tedy každý z nás ve vlastních rukou. Každý z nás se totiž mírou svého vlastního příklonu k dobru může stát světlem, které potlačí sílící temnotu. Pokud to však neuděláme, temnota nás nakonec spolkne! Spolkne nás samotných i celý svět, a udusí všechno světlo na této zemi.

Člověče, zaměř se proto k dobru se vší silou své bytosti. Ať jsou jedině dobru, ušlechtilosti a spravedlnosti podřízeny všechny tvé myšlenky a slova. Člověče, staň se služebníkem světla! Staň se bojovníkem světla, které nakonec porazí temnotu a zlo na této zemi.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama