Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

O nebezpečí esoteriky

Smyslem života člověka na zemi je duchovní vzestup! Vzestup jeho poznání a uvědomění, směřující co nejpřímější cestou nahoru, ke Světlu!

Tato přímá cesta tu vždy byla a dosud také je, a poskytuje nám ve své jednoduchosti a prostotě tu nejdůležitější oporu pro celé naše bytí. Žel, lidé ve své domýšlivosti a pýše chtěli být chytřejší. Pravá cesta ke Světlu se jim zdála příliš prostá a jednoduchá. Dychtivost jejich rozumové touhy po poznání, spolu se zmíněnou pýchou jich hnali ke snahám najít vlastní cestu nahoru, spoléhaje pouze na vlastní síly a vlastní rozum.

Tím jsme se však vzdálili od skutečné, prosté a jednoduché cesty ke Světlu. Mnozí samozvaní duchovní vůdci utkali nepřehlednou síť různých duchovních nauk, v níž nakonec uvízli oni sami, a také tisíce jejich přívrženců. Existují stovky různých duchovních mistrů, kteří usilovně a pyšně spřádají své sítě, aby do nich nachytali na lidskou ješitnost, pohodlnost a dychtivost po senzacích co nejvíce obětí.

Ano, žel právě na domýšlivosti, pohodlnosti a dychtivosti po duchovních senzacích a stále nových a nových informacích je postaveno téměř vše, co se označuje souhrnným pojmem „esoterika“. Esoterika, nabízející nesmírně široký výběr různých duchovních proudů a směrů. Tuto takzvanou „esoteriku“ lze klidně nazvat bulvárem duchovna, plným prázdných senzací, jejichž jediným účelem je krácení volného času zprostředkováním různých informací, které však nedávají hledajícím žádnou oporu v jejich skutečném duchovním pokroku. Dávají jim kameny místo chleba!

Proč? Když se totiž nějakému člověku podaří vymanit z materialistického pojetí života a jím způsobeného vnějšího i vnitřního zmatku, upadne najednou, na prahu brány k duchovnu, do zcela stejného zmatku, který se nazývá „esoterikou“.

Pokud potom duchovně hledající neprojeví skutečnou, pravou a hlubokou touhu po Pravdě, pokud se v něm probudí domýšlivost, pokud sklouzne k pohodlnosti a dá se hnát vlastním rozumem, dychtivým po stále nových a neobvyklých duchovních informacích, potom uvízne na této bludné cestě tak dokonale, že se nakonec někdy stane až protivníkem Pravdy. Pravdy, která nepřichází s lichocením lidské marnivosti, nepřichází se senzacemi a novinkami na zpříjemnění volné chvíle! Skutečná Pravda přichází pouze se samými požadavky, s jejichž nejdůležitější je požadavek vlastního, vážného, důsledného a samostatného myšlení.

Je však samozřejmě mnohem pohodlnější číst levný bulvár, při kterém netřeba vůbec myslet, jako například serióznější noviny a v nich hlubší analýzy, při kterých třeba trochu přemýšlet. Z tohoto důvodu proto patří prázdné bulvární časopisy k těm nejčtenějším na našem trhu. Takoví jsou již lidé ve své lenosti, plytkosti a pohodlnosti.

Ale přesně stejný princip platí také v oblasti duchovna! I zde se lidé chovají navlas stejně. Je pro ně pohodlnější a zajímavější donekonečna surfovat v mělkých, nenáročných informacích různých esoterických stránek, směrů a diskusních fór, jako s vážným úmyslem pátrat po Pravdě.

Povinností a posláním člověka na zemi je však kráčet co nejpřímější cestou ke Světlu a hledat jedinou Pravdu! Člověk, a zvláště v dnešní době, nesmí ztrácet drahocenný čas na falešných cestách, na kterých mu navíc hrozí riziko trvalého uvíznutí, bez možnosti někdy ještě vůbec najít pravý směr.

„I beznohý, který se vleče správným směrem, dojde do cíle dříve než jezdec, cválající po bludných cestách“ – říká arabské přísloví. Také mnozí duchovně hledající se nechávají unášet dychtivostí svého rozumu po stále nových senzacích, jako divokým koněm po bludných cestách, bez výhledu na dosažení skutečného cíle.

Pravda však existuje a lze ji na zemi najít! Stojí ale na vysoké skále a jedinou cestou k ní je poctivá, upřímná a silná touha po jejím nalezení. Kdo však tyto vnitřní vlastnosti v sobě nechová, ani se je nesnaží nabýt, ten nikdy Pravdu nenajde a nepochopí.

A čím je člověk bez Pravdy? Zcela ničím! Je tím největším ubožákem, který promarnil svůj život prázdnou honbou za bezcennostmi.

PS. V různých esoterických směrech se sice nacházejí větší, nebo menší střípky pravdy, ale je tam také mnoho balastu. A hledající většinou přijme spolu s těmito střípky pravdy také balast, který ho duchovně spoutává a zadržuje. Nejjistější je proto čistá Pravda, v níž není balastu, která nespoutává, ale která naopak osvobozuje.

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama