Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

O poznání Stvořitele a o cestě k Němu

Nejvyšší Vládce všech světů je člověku na jedné straně nesmírně vzdálený, avšak na druhé straně je mu zároveň nesmírně blízko.

Vzdálený je mu proto, že člověk je tvorem, žijícím v jeho stvoření. Tvůrce se však nachází vysoko nad svým dílem stvoření. Nachází se v nedosažitelných výšinách, vzdálený stvoření, a ve své skutečné podstatě navždy nepoznatelný a nepochopitelný každému z jeho tvorů.

Z tohoto důvodu měli například židé zakázáno vytvářet si o něm jakoukoliv představu, nebo obraz. Tento obraz a tato představa by totiž, i při jejich nejlepší vůli, musely být nesmírným snížením skutečné velikosti Páně, protože by se pohybovaly pouze v rámci lidských duševních možností. V hranicích lidského vnímání a chápání. Člověk však nebude nikdy schopen pochopit skutečnou velikost a podstatu Nejvyššího! Je to totiž něco, co nesmírně vysoko přesahuje jeho duševní obzor, jeho vědomí a chápání.

A přece je nám Vládce všech světů zároveň nesmírně blízko! Naše stvoření totiž vzniklo z jeho Vůle! Z jeho Vůle vzniklo a jeho Vůlí je neustále udržováno! No a tato Vůle se ve stvoření projevuje dokonalými Zákony, prostřednictvím kterých stvoření vzniklo a funguje. Projevuje se Zákony stvoření!

Celé stvoření, ať už jeho hmotná a viditelná část, nebo jeho nehmotná a pouhým okem neviditelná část, vše toto funguje na základě jednotných Zákonů stvoření, reprezentujících Vůli Nejvyššího!

Stvořitel je tedy pro člověka poznatelný pouze zprostředkovaně, a to ve formě Zákona! Ve formě Zákonů stvoření, které působí na všechny tvory každou minutu a každou sekundu. Vše, co se ve stvoření děje, děje se pouze v rámci těchto Zákonů.

Povinností lidí, jako dětí stvoření, je poznávat tyto Zákony a naučit se žít v souladu s nimi. Tyto Zákony, pocházející od Stvořitele, jsou totiž dokonalé a lidem, kteří je poznávají a přizpůsobují jim svůj život, mohou přinášet pouze štěstí, radost, spokojenost a mír.

Pokud však lidem trvalo chybí štěstí, radost, spokojenost a mír, nemůže to znamenat nic jiného, než skutečnost, že nežijí podle Zákonů stvoření – podle Zákonů Páně!

Stvořitel však nenechal své tvory, žijící ve stvoření v tomto směru nevědomé a už přibližně před 5000 lety jim ukázal, jak mají správně myslet, cítit, mluvit a jednat tak, aby byl celý jejich život v souladu s jeho Vůlí. Za tímto účelem bylo lidstvu zprostředkováno Desatero přikázání a později také učení Ježíše Krista. Pokud by lidé podle zmíněných zásad žili, už dávno by bylo na zemi pouze štěstí, radost a doslova rajské zahrady. Tyto zásady se totiž neměly stát popudem ke vzniku různých náboženství a duchovních směrů, ale měly být lidmi chápány pouze a jen jako praktický návod na život.

Žel, lidé se ale domnívali a ještě dosud se domnívají, že oni sami vědí všechno lépe. Proto se řídí pouze svým vlastním rozumem. Jdou vlastními cestami, tvoříc si své vlastní zákony, čehož důsledkem je však pouze utrpení, bída, ubohost, bezduchost, prázdnota, permanentní selhávání celých společenských systémů a všeobecná zkaženost života, který žijeme.

To, co tento svět potřebuje jako sůl je poznání skutečné Vůle Páně! Čisté, věcné, jasné a nenáboženské poznání Vůle Nejvyššího! A to bez jakýchkoliv bočních a zištných úmyslů. Bez jakékoliv snahy vtahovat lidi na základě tohoto poznání do různých duchovních, nebo náboženských organizací.

Tento svět potřebuje pouze čisté, jasné a věcné poznání Vůle Páně, kterou by měli lidé zohledňovat ve svém každodenním životě. To je úplně všechno! Nic víc netřeba! Pouze poznání Vůle Nejvyššího a život podle ní! Znát ji a žít podle ní v běžném životě právě tam, kde se nacházíme, a to bez jakýchkoliv dalších postranních závazků. Nic víc a nic méně se od nás ze Světla neočekává a nikdy neočekávalo. Vše ostatní, co bylo po celá staletí k těmto dvěma základním požadavkům přidáno navíc, přidávali pouze lidé. A to s různými osobními, a nejednou žel také zištnými záměry, až se nakonec stalo, že to lidské časem překrylo onen prapůvodní a jediný základ, spočívající v nezbytnosti poznání a života podle Vůle Nejvyššího.

A právě proto, aby lidé mohli tuto Vůli čistým způsobem poznat a potom také podle ní žít, bylo světu darováno velkolepé dílo „Ve Světle Pravdy“.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama