Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Proč pozitivní zprávu vnímají lidé jako negativní?

Jak je možné, že si lidé dneška zaměňují dobro za zlo? A naopak zlo za dobro? Jak je vůbec možné, že jsme až tací zmateni? Žel, takový neblahý stav je důsledkem současné relativizace všech věcí, účelem které je možno právě dosažení takovéhoto stavu.

Ale abychom jen neteoretizovali, uveďme si konkrétní příklad a přečteme si níže uvedená slova:

„Lidé, snažte se zachovávat svůj vnitřní život čistým! Snažte se, aby vaše city a myšlenky byly pouze ušlechtilé, protože nadchází doba, ve které Nejvyšší odstraní ze země vše nečisté. Každý z nás ať proto bdí ze všech sil nad svým vnitřním životem a jeho ušlechtilostí. Toto totiž není jen nějaká dobrá rada. To je věc budoucího přežití, nebo nepřežití každého z nás!“

A teď reakce:

„Takovým zprávám netřeba věnovat žádnou pozornost. Stvořitel má lidi rád a nestraší je záhubou a zničením. To je spíše slovní zásoba z druhé strany – ze strany temnoty a zla. A pokud náhodou tato slova pocházejí z nějaké sekty, je potřeba se jen zamyslet a nebát se. Je to pouze neodůvodněné šíření poplašných zpráv.“

Jaká je však pravda? Jde opravdu o šíření poplašné zprávy a ještě neodůvodněné, nebo naopak, jde o to nejpozitivnější, co vůbec může být člověku a lidstvu oznámeno?

Není snad pozitivní, že na zemi konečně zavládne čistota, ušlechtilost, dobro a spravedlnost? Může být vůbec pro tento svět lepší zprávy? Vždyť konečně padne a zmizí všechno to, co vyvolávalo neustálou disharmonii, nespokojenost, pnutí a nevraživost. Pomine totiž závist, nenávist, chamtivost, zvrhlost, nízkost, bezohlednost, nespravedlnost a nelidskost. Nic nízké, nečisté a špatné nebude mít na zemi více místo. Bude to odstraněno spolu se všemi, kteří tyto věci živili a podporovali.

Je to snad opravdu katastrofa? Určitě ne! Pouze snad pro ty, kteří jsou s výše zmíněnými principy nějakým způsobem spojeni.

Ano, pro ty to vskutku katastrofa bude! V jejich případě, ale jedině v jejich případě jde opravdu o katastrofickou a poplašnou zprávu. Zlo této země, to vnější a viditelné, jako také zlo, které lidé chovají v skrytu vlastního vnitřního života, vše toto otevřené i skryté zlo postihne opravdu katastrofa. Katastrofa, jaká nemá obdoby.

Nicméně zlo, které cítí svůj blízký konec, chce ve své neslýchané zlobě a záludnosti strhnout se sebou do víru zničení co nejvíce lidí, kteří jsou s nim více, nebo méně spojení.

A jeho poslední, obludná lest spočívá v tom, že se ze všech sil snaží lidem namluvit, že se vůbec nic neděje a nestane. Že vše půjde nadále tak, jako šlo dosud a proto se netřeba vůbec ničeho obávat.

Tato zákeřná rafinovanost zla lidí uspává v klidné jistotě bezpečí. A to hlavně proto, aby neprocitli a nevyvinuli snahu osvobodit se v poslední chvíli od všech nitek, které je ještě nějakým způsobem spojují s nízkým. Osvobodit se ještě v poslední chvíli od vší nízkosti, nespravedlnosti, chamtivosti, materialismu a nelidskosti, kterou v sobě chovají a se kterou jsou spojeni. Vždyť nač na sobě pracovat, načež se ze všech sil snažit stát se čistým, ušlechtilým, dobrým a spravedlivým člověkem, když se nic nestane? Když všechno půjde po starém tak, jako dosud?

Temnota zpívá lidem příjemnou ukolébavku, chlácholí je a uklidňuje je, jen aby se neprobudili. Jen aby spali klidným a nerušeným duchovním spánkem, který je spánkem smrti!

Zákeřné budování jistoty, že se nic nestane bere lidem důvod a motiv k nevyhnutelné změně sebe sama. K životně nevyhnutelné změně všeho svého jednání, všech svých pocitů a myšlenek, které se musí zaskvět čistotou, ušlechtilostí, dobrem a spravedlností, neboť pouze toto jediné dokáže obstát v nadcházejícím období. Pouze nositelé těchto ctností se nemusí ničeho bát. Jim se nic nestane.

Zlo, nízkost, nečistota a nespravedlnost ať se však třesou! Ať se třesou všichni, kteří je v sobě chovají a jsou s nimi spojení, protože se přibližuje jejich konec!

Kdo ale nechce, aby konec všeho zla byl také jeho osobním koncem, ať se vytrhne z jeho spárů. Ať napne všechny své síly ke změně sebe sama! Ke změně svého jednání a slovního projevu. Ke změně svých pocitů a myšlenek, které musí být v souladu s čistotou, ušlechtilostí, dobrem, spravedlností a laskavostí.

Takový totiž musí být člověk, který chce obstát v blízké době. Pokud takový není a ani se takovým nesnaží být, pak jej opravdu čeká katastrofa. Katastrofa, která zničí zlo na zemi. A spolu s ním také všechny ty, kteří jsou s ním a zůstávají s ním spojení prostřednictvím svých viditelných, nebo skrytých špatných vlastností.

Toto však přátelé není žádná katastrofa! Toto bude, a už nyní je důvod k radosti! Proto se radujte dobří a k dobru usilující lidé! Radujte se, protože zlo padne a dobro zvítězí!

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama