Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Radikálně jiný pohled na krásu žen

Mnoho mužů se ohlíží za pěknými ženami. Bylo tomu tak vždy a pravděpodobně tomu tak ještě dlouho bude. Ženská krása bude jednoduše muže vždy oslovovat. Je ale otázkou jak? Jakým způsobem, protože mužský obdiv krásy žen může být dvojí. Může být ušlechtilý, podnícen ušlechtilou krásou, nebo může být nízký, podnícen nízkou krásou.

No a zkusme si nyní položit otázku, co vyvolává v mužské části populace současné pojetí ženské krásy? Vyvolává v nich ušlechtilost, nebo naopak nízké pudy? Jaká je upřímná a pravdivá odpověď?

Žena měla být a má být krásnou nejprve vnitřně. Její vnitřní, citový a myšlenkový život má být naplněn především čistou snahou o vznešenou ušlechtilost. Čistý vnitřní život je totiž tou půdou, z níž má vyrůstat pravá krása ženy. A pokud je žena vnitřně krásná, musí se to nakonec projevit i navenek. A to zcela přirozeným způsobem, bez přehnané potřeby využívání jakýchkoliv dodatečných zkrášlujících prostředků.

Žel, ženy nešly touto správnou a zdravou cestou. Nesoustředily se především na budování krásy svého nitra, na čistotu a ušlechtilost svého myšlení a cítění, které měly zaměřit k těm nejvyšším a nejvznešenějším ideálům. Takové něco bylo většinou žen považováno za zbytečné plýtvání času. Zavrhly cestu rozvíjení přirozené krásy, vyrůstající zevnitř navenek a zaměřily se pouze na rozvoj své vnější krásy. A to bez téměř jakéhokoli důrazu na své vlastní nitro.

A tak namísto cesty vzhůru byla zvolena cesta dolů. A přestože jsou mnohé ženy dneška někdy opravdu velmi krásné, jejich krása je prázdnou a povrchní. Nemá totiž oporu v osobní vnitřní kráse, oporu ve vnitřní čistotě a ušlechtilosti a proto je vše pouze povrchnost a vnější pozlátko. Proto se to zvrhlo pouze na prázdnou vnější marnivost, vyzývavost a zdůrazňování tělesnosti.

Na zdůrazňování tělesné krásy a smyslnosti, která v mužské části populace musí samozřejmě vzbuzovat pouze smyslnost a nečisté choutky. Neboť stejné může vyvolávat a přitahovat pouze stejné! Povrchní, prázdná, vnější, smyslná a nečistá krása ženy proto přitahuje a vyvolává mužský obdiv zakalený nečistotou, chlípnosti a exponovanou tělesností.

Dnešní žena chce být „sexy“. Tím je řečeno vše! To je hodnota, kterou se v současnosti měří a posuzuje krása ženy.

Milé dívky a ženy! Opravdu necítíte, že za daného stavu je každý obdivný pohled muže na vás vašim poskvrněním? Copak opravdu má pro vás vaše marnivá, povrchní touha líbit se a upoutávat na sebe větší cenu, jako vaše vlastní, lidská důstojnost? Copak vám opravdu tak velmi vyhovuje pozice estetického objektu, ve kterém muži vidí pouze vaše tělo?

Žena dneška je ponižována současní módou, ale ona to nepoznává. Nepoznává a neuvědomuje si své ponižující postavení domnívajíce se, že to tak musí být a že právě takto je to správně.

Budoucnost však patří ženě přirozeně půvabné a přirozeně krásné. Ženě půvabné a krásné především vnitřně. Ženě, jejíž vnější krása i způsob jejího odívání vyrůstají z vnitřních hodnot a vnitřní ušlechtilosti. Bude to ženská krása úplně jiného druhu, než je dnes. Krása povznášející a vybízející k ušlechtilosti. Krása, která pozvedá a ne zatlačuje do špíny!

V budoucnu přežije pouze pravá žena! Svůj budoucí osud si každá jednotlivá žena nakonec zformuje prostřednictvím vlastního druhu krásy, protože její osobní postoj k vlastní kráse ji samotnou buď vysoko povznese, nebo ji naopak zatlačí hluboko bahna a špíny, ze které již více nikdy nepovstane.

PS. Tím nemá být řečeno, že muži jsou nevinní. Jsou stejně vinni, protože orientace žen na nízký druh krásy jim dokonale vyhovuje.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama