Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Utečeme do vesmíru, abychom se zachránili?

Zpráva z médií: Lidstvo musí pryč ze Země, jinak vyhyne! Dvě století máme prý na to, abychom zvládli technologii, umožňující kolonizovat vesmír. Jinak nemáme šanci přežít.

Myslel si to britský astrofyzik Stephen Hawking, podle kterého budeme muset čelit v příštích letech stále větším hrozbám – ať již přírodního, nebo společenského charakteru. Hrozbám, které by byly při našich současných technologických a ekonomických možnostech nezvladatelné.

Za pár desítek let takzvaného vědecko technického pokroku zničilo toto pozemské lidstvo až neuvěřitelným způsobem celou svou rodnou planetu. Stali jsme se škůdci a ničiteli! To v jádru nesprávné a špatné, čím žila naše civilizace po celá staletí v minulosti, dostalo možnost plného vnějšího projevení se právě prostřednictvím éry technického pokroku. V této velmi krátké době, trvající přibližně sto let, naplno rozkvetl a navenek se plně a všem viditelně projevil nesprávný způsob myšlení a jednání, kterým bylo lidstvo navyklé myslet a jednat po celá staletí.

Tento nesprávný způsob myšlení a jednání spočívá v neúctě, nelásce a nespolupráci lidí s lidmi. Spočívá v egoismu, v sobectví, v osobní zištnosti, v touze po moci a penězích a to i za cenu utrpení ostatních. Lidé si navykli žít jako škůdci, škodící nejen sami sobě navzájem, ale také všemu ostatnímu kolem sebe: zvířatům, rostlinám, vodě, vzduchu, půdě, prostě celé planetě.

Technické prostředky současné doby enormním způsobem urychlily možnosti lidského škodění, a to nám v takzvaném „moderním“ 20. století přineslo nesmírné množství zla, jaké snad nemělo dosud obdoby v celých dosavadních dějinách naší civilizace.

20. století se stalo stoletím, ve kterém lidstvo začalo sklízet trpké ovoce celého svého dosavadního, nesprávného způsobu myšlení a jednání! Došlo v něm ke dvěma obrovským světovým vojenským konfliktům, jejichž celkový počet obětí je absolutně nesrovnatelný se všemi minulými válkami během celé předcházející historie lidstva. Obrovské množství utrpení a obětí na životech měly za následek režimy v Rusku, v Číně, v Kambodži, v Chile, a tak dále, a tak dále. Ve 20. století byla vyrobena a použita atomová bomba a svět se v ocitl na pokraji jaderné katastrofy a sebezničení. Hle člověk! Hle civilizace!

V moderní době začali lidé také neuvěřitelným způsobem ničit a drancovat přírodu, co se jim v současnosti začíná vracet v podobě požárů, záplav, větrných smrští, různých ekologických katastrof obrovských rozměrů, ale i v podobě mnoha jiných negativních společenských a přírodních dějů.

Škodlivý lidský druh, který po celou dobu pouze škodil, a to sobě i všem kolem sebe, si ale postupně začíná uvědomovat, že směřuje ke zničení života na své planetě. Škodlivý lidský druh se dostává do úzkých a proto, když už vidí, že zničil vlastní planetu, chtěl by expandovat do vesmíru. Škůdce si chce zachránit svou existenci, ale v žádném případě se nechce vzdát svého nemocného a škodlivého způsobu myšlení.

Tomuto nepolepšitelnému škůdci, kterým je pozemské lidstvo však již nebude umožněno dál škodit! Škůdce totiž zůstane uvězněn na své vlastní planetě a bude donucen plně, sám na sobě a se všemi důsledky prožít zkažené, jedovaté ovoce všeho svého dosavadního nesprávného způsobu uvažování, konání a hodnot.

Co kdo zaseje, to také sklidí! Takový je jeden z nejzásadnějších Zákonů univerza! Je proto klamavou iluzí doufat, že by zločinné lidstvo mohlo uniknout důsledkům svého zločinného jednání. Zákony stvoření – Zákony Boží to nedovolí!

Budeme se muset, lidově řečeno, vařit ve vlastní šťávě, aby alespoň někdo z celého tohoto zkaženého lidstva pochopil, že naše budoucnost a záchrana nespočívá v expanzi do vesmíru, ale ve změně způsobu našeho myšlení! Že spočívá v převrácení hodnotového žebříčku, na jehož nejvyšší příčce stojí v současnosti peníze, zisk a tupý materialismus! Tento zvrácený hodnotový systém je pravou příčinou smrtelné nemoci, jejíž příznaky již začínají lidstvem zmítat.

Nemocné lidstvo nevyléčí svou nemoc její expanzí do vesmíru! Jsou to nereálné iluze! Je to marné spoléhání se na cestu, která nikam nevede!

To jediné, co nám v dané situaci může skutečně pomoci je změna myšlení a příklon ke skutečným a pravým hodnotám! Z nich na prvním místě je reálný život, prožívaný ve vzájemné úctě, podpoře a pomoci mezi lidmi. Člověk se musí naučit mít ostatní lidi rád, mít je v úctě a respektovat jich přesně v takové míře, jako má rád sebe sama a jako respektuje sebe sama, nebo své nejbližší. Toto je základním kamenem všeho! Základním kamenem, na kterém buď setrvá, nebo padne naše civilizace!

Člověk se už jednou konečně musí naučit dělat jiným a jednat s jinými tak, jak chce, aby jiní dělali jemu a jednali s ním! Kromě této elementární úcty a lásky k našim spolu lidem se musíme vynasnažit najít, pochopit a preferovat pravé životní hodnoty, jakými jsou například poznání a realizování skutečného smyslu života, dále snaha o zachovávání čistoty a ušlechtilosti našeho nitra, čili našeho cítění a myšlení, snaha o poznání Pravdy o člověku, o tom odkud pochází a kam směřuje, snaha o poznaní Pravdy o stvoření, o Stvořiteli, a tak dále. Základem všeho je však naučit se mít rád a brát ohled na jiné lidi v takové míře, v jaké máme rádi a bereme ohled sami na sebe. Bez tohoto základu se dál nepohneme!

Buď to tedy dokážeme a budeme už jednou toho schopní, nebo to nedokážeme a zničíme se! Každý jednotlivý člověk, který pochopí tuto prioritu, by měl okamžitě začít sám od sebe! Neboť o co víc bude na zemi takovýchto lidí, o to lepší osud může doufat vše živé na této, škodlivým lidským druhem tak těžce zkoušené planetě.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama