Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

V čem se skrývá skutečná změna k lepšímu?

V ničem jiném, než v dodržování určitých morálních zásad. A to v každé oblasti života společnosti, tedy také v politice. Jedině každodenní život podle morálních kritérií totiž dokáže vytvořit zdravý základ, na kterém lze vybudovat harmonickou společnost. Nic jiného! Žádné, ani ty nejlépe znějící řešení nepřinesou nikdy požadovaný, dlouhodobý a udržitelný rozvoj, pokud se jejich tvůrci, neboli politici, ale také celá společnost, nebudou ve svém životě řídit určitými, již zmíněnými, vysokými morálními standardy. To je prostě základ, bez kterého se nepohneme dál!

Každý společenský systém a každá snaha o jeho reformu, budovaná na jiných základech, bude mít určité delší, nebo kratší trvání, avšak nakonec, tak jako všechny dosavadní systémy a snahy v dějinách lidstva, se vždy zhroutí!

Padl Egypt, padlo starověké Řecko, padl Řím, padla Hitlerova tisíciletá říše, padl komunismus, který zde měl být na věčné časy, a zákonitě se totéž musí stát i se současným systémem, protože tak, jako ve všech předchozích případech, také v něm žel, již celková morální prohnilost ve všech oblastech života společnosti dosahuje svého vrcholu. Dosahuje vrcholného bodu zlomu, za kterým tak, jak tomu bylo vždy dosud, následuje jen střemhlavý pád dolů.

Již před 5000 lety nám byly ukázány principy, na nichž má být budována lidská společnost, má-li být úspěšná, harmonická a její vývoj udržitelný. Tyto principy jsou shrnuty v Desateru! K nim je třeba připočítat také zásadní doporučení Krista nedělat jiným to, co nechceme, aby jiní dělali nám.

Lidstvo dneška tyto principy zná, mluví o nich, ale je na míle vzdáleno od toho, aby podle nich také žilo! Ať již každý člověk sám, ve svém osobním životě, nebo společnost jako celek, která by jejich dodržování zahrnula do svého zákonodárného systému.

Avšak každá společnost a každý systém, který se neřídí vysokými principy Desatera a základními zásadami Kristovy nauky, nese v sobě od samého počátku zárodek smrtelné nemoci, v důsledku které musí dříve, nebo později dospět ke zkáze a zničení! Čím později, tím zásadněji! Pohled do vzdálené i nedávné historie je toho důkazem!

Na této planetě a v tomto stvoření totiž nemá stálého trvání nic, co se neopírá o principy Desatera a o podstatu Kristova učení, čili o Vůli Boží! Pokud tedy obyčejní lidé, tvořící základ každé společnosti, jakož také určitá elita, která vzejde z jejich řad, čili současní politici, pokud tito všichni nebudou sami osobně vnitřně pevně stát na těchto principech, žít nimi a aktivně je uplatňovat při všem, co dělají, k žádné významné a zásadní změně lidské společnosti k lepšímu nebude moci nikdy dojít.

Bez tohoto nezbytného základu budeme vždy kráčet od jedné krize ke druhé, a nakonec až k celkovému zhroucení a pádu této civilizace, protože jiné cesty, než cesty v souladu s Vůlí Páně ve stvoření není! Ani pro jednotlivce, ani pro celou lidskou společnost!

Ano, můžeme jít také vlastními cestami, avšak nikdy ne trvale, ale vždy jen určitý čas. Neboť jak se říká: „Všechno do času, ale Bůh navěky!“ V praxi to znamená, že dlouhodobou trvanlivost a udržitelnost může mít pouze to, co se opírá o Vůli Páně! Vše ostatní bude vždy trvat pouze dočasně! Na tom nic nezmění ani vzdělanost, ani peníze, ani moc, ani prosperující ekonomika, ani vojenská síla, ani nic jiného!

Velkou a nezodpovězenou otázkou zůstává, jak je vůbec možné, že to lidé ještě dosud nepochopili? Ale protože to nepochopili a neuvědomují si to, kráčejí opět, jako všechny přecházející civilizace a systémy zarputile vstříc osudu, který vzhledem k jejich omezenosti nemůže být jiný, než zlý.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama