Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

V souvislosti s Kristem může být mnohé jinak!

Křesťanské učení nám říká o tom, že smrt Krista na kříži byla smírnou obětí za celé hříšné lidstvo. Pokud se však nad tímto tvrzením hlouběji zamyslíme zjistíme, že z něj vane pýcha. Vane z něj hluboké přesvědčení o naší vlastní, velmi vysoké ceně, kvůli které vyslal na zem Hospodin svého Syna a tohoto Syna nechal lidmi zavraždit, aby se jeho vraždou smyla všechna naše provinění.

My lidé jsme tedy i přes přikázání Nejvyššího neustále hřešili a když jsme se už měli zřítit pod hromadící se tíhou našich provinění, poslal Pán na zem svého Syna, aby jej obětoval a z těchto hříchů nás vykoupil. Žel nemohu si pomoci, ale nevidím v tom žádnou logiku.

Samozřejmě, že požadavek logického pochopení věci lze pohodlně zneškodnit argumentem o nepochopitelném mystériu Božího plánu spásy. Takové zdůvodnění milionům lidí plně postačuje v jejich duchovní lenosti. Vždyť při tom netřeba vůbec myslet! Stačí to jen přijmout.

Jako však mohl být Kristovou smrtí svět spasen, když je stále horší a bezbožnější?

Velkým aktem Lásky Nejvyššího byla skutečnost, že samotný Tvůrce univerza, lépe řečeno jeho část v osobě Ježíše Krista, se vtělením na zem dobrovolně sklonil před svými vlastními Zákony, panujícími v hmotnosti. Svým dobrovolným zrozením na zem byl tedy Kristus podroben účinkům těchto Zákonů úplně stejně, jako každý jiný člověk.

Důkazem Ježíšova Božství byly skutky, které konal a hlavně učení, které lidem přinesl. Jde o učení, které se dokázalo a dokáže dotknout nejvnitřnějšího jádra člověka. Učení, které ukazuje cestu k výšinám a k důstojnosti pravého lidství na zemi.

Ježíšova násilná smrt byla odmítnutím Páně! Byla zločinem proti Nejvyššímu, čímž si lidstvo na sebe uvalilo těžkou vinu. Tato vina, nebo karma může být odčiněna pouze přiznáním si svého zločinu a skutečným, nikoli pouze formálním přijetím Kristovy nauky. Nauky, která reprezentuje Vůli Stvořitele, podle níž máme uzpůsobit celý svůj život – své myšlení, svou řeč i jednání. Pouze toto, to znamená život podle Kristova učení, čili podle Vůle Nejvyššího dokáže smazat naši velkou vinu za Ježíšovu smrt.

Tvrzení, že Kristus přišel zemřít na kříži, aby tím spasil svět je nepochopením jeho poslání! Je schvalováním vraždy Syna Božího, za kterou, pokud ji neodčiníme poznáním skutečné pravdy o jeho poslání, budeme pravděpodobně muset nést katastrofální důsledky.

Kristus přišel pro to, aby nám ukázal cestu ke spáse, po které musí kráčet každý člověk, který chce být spasen. Kdo na ni nevykročí, nikdy k spáse nedojde! Spása spočívá pouze v životě podle Kristova učení a v ničem jiném! Spaseni tedy nejsme Kristovou smrtí, ale jedině životem podle jeho Slova.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama