Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Zhroucení, nebo vzestup? Co si vybereme?

Existuje Zdroj veškeré síly a energie. Energie a síla, vyzařovaná ze Zdroje vytváří tlak. No a tlak vyvolává pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nezbytného pohybu je podřízeno celé univerzum, a tedy samozřejmě také člověk s jeho fyzickým tělem, ale i s jeho vnitřním životem.

Pokud se zaměříme na lidský vnitřní život, železná zákonitost nezbytného pohybu se v této oblasti projevuje nezbytností chtění. Člověk musí neustále něco chtít. A pokud se náhodou najde někdo, kdo na všechno již zcela rezignoval a prohlásí, že on již vůbec nic nechce, tak také toto jeho prohlášení nijak nevybočuje ze zákonitosti neustálého pohybu, projevující se lidským chtěním. Neboť i nic nechtít je v podstatě projevem chtění, a tedy pohybu.

Ne, člověk se v žádném případě nemůže vyhnout nikdy neustávajícímu proudu vlastního chtění, které je projevem velkého, vesmírného zákona pohybu. To prostě není v jeho silách!

Člověk může své chtění jedině usměrňovat! A to dvojím způsobem. Buď k dobrému, nebo ke špatnému. V tom má absolutně svobodnou vůli. Může se tedy svobodně rozhodnout, zda své chtění nasměruje k dobrému, čistému a spravedlivému, nebo je nasměruje k povrchnímu, špatnému, nečistému, nespravedlivému, nízkému a zvrhlému.

V momentě jeho svobodného rozhodnutí, ať již bylo jakékoliv, však vstupuje do činnosti jiná zákonitost tohoto univerza, na jejímž základě se vše v kruhu musí nakonec vrátit zpět ke svému východisku. Je to zákonitost zpětného účinku! Ona způsobuje, že každému se spravedlivě vrátí přesně to, co on sám chtěl. A tak se tedy druh našeho chtění, pro který jsme se dobrovolně rozhodli, stává nakonec našim osudem. Co jsme chtěli, to se nám stane! Pokud jsme chtěli dobro, vrátí se nám dobro! Pokud jsme chtěli zlo, vrátí se nám zlo! Co jsme rozsévali, to nakonec sklidíme! Každý z nás bude muset nevyhnutelně sklidit odpovídající úrodu za každou svou myšlenku, za každé své cítění, jakož také za každé své slovo a za každý svůj čin.

Kdo pochopí fungování těchto jednoduchých, prostých a dokonalých zákonitostí, ten si uvědomí, že jedinou cestou ke štěstí, míru a spokojenosti je konání dobra. Je chtění k dobrému! Neboť pouze tehdy, když budeme dobro rozsévat, můžeme dobro sklidit!

Žel, většina lidí ignoruje tyto zákonitosti a mluví, jedná, myslí a cítí jako přijde. Hrůza se však musí zmocnit každého, kdo si uvědomí, jakou sklizeň a jaké zpětné účinky nám to musí přinést.

Ano, mnozí vnímaví lidé jasně vyciťují, že lidstvo je hnáno zpětnými účinky svého nesprávného myšlení a jednání k okraji propasti. K okraji propasti, z níž hloubky se zmocňuje závrať. K okraji propasti, kterou může překlenout pouze jediné – pravé chtění k dobrému!

Pouze prostřednictvím pravého chtění k dobrému, projevujícího se čistými a spravedlivými myšlenkami a city, jako také čistými a spravedlivými slovy a činy, je možné vybudovat most přes bezednou propast, do které se musí zhroutit všechno a každý, kdo pevné chtění k dobrému v sobě nechová.

V současnosti stojí naše civilizace na rozhraní. Stojí na křižovatce, na níž se bude muset pod tlakem nutnosti neustálého pohybu rozhodnout, kterou cestou se vydá. Zda bude pokračovat po cestě staré a vyšlapané, po cestě nečistoty, prázdnoty a povrchnosti vlastního vnitřního života, bez snahy o vyšší, ušlechtilejší a vznešenější. Po cestě, totožné s nedobrým chtěním se všemi důsledky, které to musí ve zpětných účincích zákonitě přinést.

Nebo se lidstvo rozhodne jít novou cestou. Cestou dobra, kterým bude prodchnuto všechno jeho cítění, myšlení a jednání.

Jedině cesta dobrého chtění může totiž zastavit pokračující úpadek a změnit dějiny naší civilizace k nepoznání.

Nezbývá nic jiného, než nám všem popřát, aby ono velké rozhodnutí, které musíme jako lidstvo učinit, a před kterým nelze uniknout, bylo správné a přineslo nám vzestup civilizace a ne její zhroucení.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama