Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Zpochybňování ateistické teze o evoluční teorii

Evoluční teorie patří k jedním ze základních pilířů, o které se opírá ateistický světonázor a materialistický pohled na svět. Je však paradoxní, že právě hluboké pochopení podstaty evolučního procesu potvrzuje existenci Vyšší Inteligence, kterou byl tento proces řízen.

Materialistický pohled na evoluci totiž předpokládá, že jde o vývoj od nejjednodušších forem života až k těm nejsložitějším, a to prostřednictvím slepého a náhodného výběru. Celé si to můžeme připodobnit k nepřipravenému žákovi, který řeší test. Na každou otázku v testu je daných deset odpovědí – deset možností. No a protože žák není připraven, označí svou odpověď, to znamná jednu z těch deseti, pouze systémem náhodného výběru.

Přesně tímto způsobem si tedy materialisté a ateisté představují také evoluční proces. Podle nich i příroda postupovala právě tímto způsobem, což znamená, že pokud se vývoj nacházel na určitém nižším stupni, pouze čistě slepým a náhodným výběrem se hledaly další vývojové možnosti, přičemž nakonec, zcela náhodně, prostřednictvím pokusů a omylů se takováto možnost nakonec našla a vývoj mohl postoupit o krůček dopředu.

Taková je tedy podstata materialistické představy evolučního vývoje, která předpokládá, že vědomí se vyvíjelo spolu s vývojem hmoty. A to sérií náhodných pokusů, omylů a náhodně nacházených řešení.

Má to však jeden háček! Už dříve jsem totiž četl jistou vědeckou teorii, prokazující, že pokud vezmeme v úvahu celkový čas vývoje života na naší planetě od jeho prazákladních počátečních forem až ke člověku současného typu, toto období je prostě příliš krátké na to, aby jej příroda stihla uskutečnit prostřednictvím slepého výběru čistě náhodných možností. Pokud by se to totiž dělo právě tímto způsobem, evoluční vývoj na zemi by musel být mnohem, mnohem delší, než ve skutečnosti reálně byl.

Z tohoto faktu vyplývá, že příroda se ve svém vývoji od nejjednodušších forem k nejdokonalejším vůbec nechovala jako nepřipravený žák, náhodným způsobem označující odpovědi v testu. Evoluce ve skutečnosti probíhala úplně jinak! Chovala se jako žák, který se na test dobře připravil a proto už dopředu zná správné odpovědi. Jednotlivé kroky v evolučním procesu na naší planetě byly prováděny vědomě! S plným vědomím toho, která vývojová možnost je správná!

Evoluční proces byl proto procesem vědomým a ne náhodným! Jedině pokud uvážíme tuto skutečnost je totiž možné vtěsnat evoluční vývoj na naší planetě do vymezeného časového období, ve kterém podle vědeckých poznatků ve skutečnosti proběhl. Pouze pokud připustíme tuto možnost může všechno souhlasit. Jinak ne!

Jinak, čili tak, jak jsou o tom přesvědčeni materialisté a ateisté, to znamená prostřednictvím čistě náhodného výběru, by tento vývoj nebylo možné v daném čase stihnout.

Skutečné, hluboké pochopení podstaty evolučního procesu je tedy potvrzením existence Stvořitele. Potvrzením existence Vyššího Principu, který posouval vývoj na naší planetě vědomým způsobem. Evoluční proces je tedy příběhem dobře připraveného žáka, který s přehledem označoval správné odpovědi v testu a právě proto, že se v zásadních věcech nemýlil a nepochyboval, mohl stihnout tento test úspěšně vypracovat v přesně stanoveném čase, který byl na něj určen.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama