Reklama
 
Blog | [email protected]

Dny velkého účtování!

Kristus kdysi mluvil o příchodu Syna Člověka, křesťané očekávají druhý příchod Krista a židé zase svého Mesiáše. Mluví se o transformačním procesu, o Mayském kalendáři, o velké očistě, o posledním soudu, o příchodu planety Nibiru, a tak dále a tak dále. Ve všech těchto případech však jde pouze o rozdílná pojmenování a rozdílně zralé pohledy na jedno a totéž. Na dění, ve kterém na Zemi zvítězí Vůle Páně!

Kdo zná tuto Vůli a svým životem ji také naplňuje, ten se nemá čeho obávat. Pokud totiž například v předpovědi počasí hlásí, že bude pršet, nemusíme mít z deště žádné obavy, když si se sebou vezmeme deštník. No a úplně stejné je to také s převratnými událostmi, které se blíží k naší Zemi a už se také začínají projevovat extrémním přírodním děním, ať již povodněmi, požáry, suchem, zemětřeseními, větrnou smrští, nebo jinými událostmi, jejichž počet a aktivita se přímo enormně stupňuje.

Něco výjimečného se opravdu začíná dít! Ale ve skutečnosti se netřeba vůbec ničeho obávat, pokud se člověk dobře připraví a vezme si do nadcházejícího, předpokládaného nečasu onen pomyslný deštník.

Pozemské lidstvo ví už celá staletí o tom, že na Zemi bude jednou vládnout Vůle Nejvyššího a z tohoto důvodu budou na ní moci zůstat pouze ti, kteří jeho Vůli znají a snaží se podle ní také žít. Ostatní, kteří byli v tomto směru lhostejní a vůbec jim na tom nezáleželo, ti budou, jako trvale nepoučitelní, ze Země odstranění, protože by pouze nadále všemu a všem škodili tak, jak to dělali dosud.

Pokud se v současnosti z různých stran, různými formami a způsoby šíří zprávy o blízkosti příchodu dní velkého účtování, nemělo by to být pro nás důvodem ke strachu a úzkosti. Tyto informace je třeba vzít vysloveně prakticky, čili přesně tak, jako když v předpovědi počasí upozorňují na déšť. I tuto předpověď třeba vzít jako upozornění na to, co přijde, a čemu se bez újmy vyhneme pouze tak, že si prostě vezmeme deštník.

V případě příchodu zmíněných převratných událostí, souvisejících s velkým účtováním, je oním pomyslným deštníkem urychlená snaha o dosažení toho nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího v našem životě – poznání skutečné Vůle Nejvyššího! Dosažení poznání Vůle Páně a souladu našeho myšlení, cítění, řeči a jednání s ní! Kdo se už nyní právě o toto upřímně snaží, ten se nemá čeho obávat, ať by se dělo cokoliv.

Různé zprávy z různých stran, hovořící o blížících se převratných událostech třeba tedy vnímat prakticky. Prakticky v tom smyslu, abychom se na ně dobře připravili. A to změnou našeho nitra i změnou našeho vnějšího, viditelného jednání. Jednoznačnou změnou k lepšímu! Jako základní ukazatel této změny nám má sloužit nadčasová zásada, požadující projevování úcty a dobra vůči jiným lidem přesně v takové míře, v jaké si ctíme a máme rádi sebe sama. Tento nejvyšší a nejdůležitější princip ve stvoření se má stát nedílnou součástí našeho myšlení, cítění, řeči a jednání. Musí se stát nedílnou částí naší osobnosti! Kdo toho dosáhne, ten se opravdu nemá čeho obávat.

Pokud se ale lidé bojí a mají strach z toho, co přijde, pokud cítí úzkost při zmínce o příchozím, velkém účtování, jejich strach pramení z vnitřního tušení toho, že v blížící se velké bouři nemají žádný deštník, který by je ochránil. Lidé se bojí, protože cítí, že nemají v rukou nic, co by je uchránilo v těžkých chvílích, které zanedlouho udeří na obyvatele Země. Podvědomě cítí, že tváří v tvář síle všemohoucího Boha jim nepomůže ani jejich technika, ani jejich vzdělání, ani peníze, ani moc, ani vojenská síla, ani nic jiného, čemu dosud věřili, čemu obětovali, a na co doslova nesmyslně vyplýtvali své životy. Cítí, že toto všechno je ničím a bude to muset padnout, pokud to nebylo prodchnuto Vůli Toho, komu zde ve skutečnosti všechno patří a vždy patřilo.

Jelikož se však lidé nikdy vážně nesnažili poznat Vůli Stvořitele a podle ní také žít, neboť pouze nesmyslně a v honbě za hmotou promarnili drahocenný čas, právě pro tento účel určen, bude muset být život na Zemi podle Vůle Páně vynucen násilím! Násilím, a to prostřednictvím změny vesmírného záření, které podpoří, povzbudí a povznese pouze ty, kteří stojí v této Vůli a naopak, eliminuje všechny ty, kteří tuto Vůli odmítají a vždy odmítali respektovat.

Reálné a praktické východisko v dané situaci je pouze jediné: Využít zbývající čas k poznání Vůle Nejvyššího a jeho Zákonů! Využít ho ke změně své osobnosti, ke změně svého, myšlení, cítění, řeči a jednání, které dobrovolně a vědomě podřídíme Vůli Páně. Takto jednoduše, prakticky a bez strachu se dívejme na celou věc.

Vědět, jak přesně a zcela konkrétně k zmíněným událostem dojde je nepodstatné. Taková touha totiž lidi častokrát pouze svádí k honbě za senzacemi podobného druhu, které nás ale ve skutečnosti odvádějí od toho nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího – od nevyhnutelné změny sebe sama!

Žel, lidé však vždy rádi poslouchají o různých zajímavostech. Mají rádi příjemné mrazení při různých tajemných a mystických záležitostech, a v tomto směru, i v souvislosti s nadcházejícími událostmi, se jim opravdu nabízí obrovské množství různých informací. Informací, které však uspokojují pouze jejich dychtivost po senzacích a zajímavostech! Informací, které mnohokrát zcela odvádějí od toho nejpodstatnějšího – od již jednou zmiňované, nevyhnutelné změny sebe sama!

Reklama