Reklama
 
Blog | [email protected]

Proč se dalo dění do takového pohybu? A jak v něm obstát?

Málokdo tuší, že všechno to dosud nevídané, co se děje a co po sobě následuje v rychlém sledu, počínaje pandemií, válkou a inflací, je způsobeno zvýšeným tlakem Božího Světla. V jeho záření se lidé na zemi ocitli jako rostliny ve skleníku, které jsou urychleně nuceny přinést plody všeho, co se v nich nachází. Ale protože skutečné dobré chtění na naší zemi chybí, jsou to hlavně plody špatné a jedovaté, přinášející bolest a neštěstí.

Namísto toho, aby v nás pod tlakem Pánova Světla rozkvetla dobroprajnost, spravedlnost, čistota a úcta k bližním, dere se na povrch nevraživost, nenávist, bezohlednost, sobectví, lež, pokrytectví a mnoho jiného, co pak následně způsobuje například nucené omezování svobody v podobě pandemických opatření. A způsobuje to také válku, zabíjení, inflaci, ožebračování, nedostatek a deziluzi.

Všechno toto má však výchovný charakter, protože nám je dopřáno na vlastní kůži prožít naše vlastní nesprávné hodnotové směřování v podobě prožívání jeho negativních důsledků. Zakoušíme zlo, protože jsme špatně a negativně žili!

Změna k lepšímu spočívá v první řadě v pochopení nesprávnosti hodnot, prostřednictvím negativních důsledků, které přinášejí. Máme to konečně pochopit, a to nás má přivést k nutnosti změny hodnotové orientace. Změna má spočívat v našem přeorientování se na hodnoty ducha a v odsunutí hodnot matérie na druhé místo.

Hodnotami ducha, jak již bylo naznačeno, je úcta a ohleduplnost k bližním, je spravedlnost, čestnost, ušlechtilost a dobrota. Mezi hodnoty ducha patří i poznání pravého smyslu lidského bytí, kterým je duchovní rozvoj prostřednictvím nabývání ctností, potřebných pro dosažení vstupu do království nebeského. A k hodnotám ducha patří v neposlední míře i láska a úcta ke Stvořiteli a k jeho Vůli, projevující se poznáváním této Vůle a jejím naplňováním.

Jedině prostřednictvím takovéto hodnotové orientace se staneme pravými dobrodinci našeho světa, protože takovéto hodnotové směřování musí přinést ve zvýšeném tlaku Pánova Světla, obklopujícího v současnosti naši zemi, pouze dobré ovoce, které se stane požehnáním naší duši i celému světu. Toto je to nejdůležitější a vše ostatní je druhořadé, protože kvůli dobrému ovoci, které začneme přinášet, budeme moci být jako dobré stromy dále ponecháni v Pánově zahradě jeho nádherného stvoření. Všechny ostatní stromy, nepřinášející dobré ovoce, budou v brzké době vyťaty a spáleny v ohni tak, jak to bylo předpovězeno již před staletími.

PS. Tento krátký text vznikl proto, aby se v dnešní době převratných událostí, vyvolaných září paprsku Pánova Světla vzpamatovalo a zachránilo co nejvíce lidských duší. A článek vznikl také proto, aby nikdo, až bude stát před soudní stolicí Páně, nemohl říci, že nevěděl.

Reklama