Reklama
 
Blog | [email protected]

Člověče pamatuj! Nikdy neujdeš zraku Stvořitele!

Lidé jsou v každé minutě dne i noci nepřetržitě monitorováni. Je zaznamenáváno každé naše cítění, každá naše myšlenka, každé naše slovo i čin. Dávné generace o tom věděly, a jako výstrahu před realitou nepřetržitého monitorování člověka vyšší Mocí, zobrazovaly na oltářích svých chrámů takzvané Boží oko.

Byl to trojúhelník, v něm bylo zobrazeno oko a z trojúhelníku se všemi směry šířily paprsky. Šlo o symbolické vyjádření toho, že každého z nás Stvořitel nepřetržitě vidí a lidé by si měli tuto skutečnost neustále uvědomovat a zařídit se v životě podle ní.

A Stvořitel nás nejenže ustavičně vidí, ale zároveň nám také vystavuje účet z každého našeho citu, myšlenky, slova a činu. Zcela ze všeho, co z nás vychází, jsou vůči nám vyvozeny důsledky Boží Spravedlností. V případě, že byly naše city, myšlenky, slova a činy dobré, i důsledky budou dobré. Avšak v případě, že byly špatné, budou i důsledky špatné.

Lidé dávných dob o těchto skutečnostech věděli a symbolicky je zobrazovali ve svých chrámech. Ale protože neznali pravý mechanismus toho, jak to funguje, představovali si to tak, že Stvořitel skutečně osobně pozoruje každého člověka a podle zásluhy ho odměňuje za dobro dobrem a za zlo zlem.

V současnosti však už dozrál čas, abychom znali tento mechanismus, protože představa Stvořitele, pozorujícího každého z lidí osobně, je nesprávná. Je nesprávná proto, že Stvořitel to nedělá. Stvořitel má k tomu své služebníky. Má k tomu vykonavatele své Vůle.

Jedná se o tentýž druh služebníků, kteří spravují přírodní dění, protože i v tomto případě probíhají procesy, podobné procesům v přírodě. V přírodě se bytosti přírody starají o vše, co v ní roste, dozrává a přináší plody. Pečují o stromy, květiny a rostliny. Pečují o ně od semínka, přes malou rostlinku, až po velký strom, který nakonec přinese své ovoce.

A přesně to samé se děje i ve vztahu k monitorování jednání člověka a vyvození důsledků, které musí za své jednání přijmout. Každé naše cítění, každá naše myšlenka, každé naše slovo a čin jsou semínka, která sejeme do zahrady Pánova stvoření. A bytostní služebníci Nejvyššího tato semínka, ať již jsou dobrá nebo špatná, zalévají a starají se o ně, aby vyrostla a přinesla své ovoce. Ovoce, které bude muset přijmout, požívat a prožívat ten, kdo je zasel.

Toto ovoce požíváme jednak během našeho pozemského života a jednak i poté, kdy odejdeme na druhý svět. Na druhém světě nás čeká ovoce a důsledky všeho, k čemu jsme dali podnět svýma city, myšlenkami, slovy a činy. Čekají nás rajské zahrady, plné krásného a dobrého ovoce, nebo zahrady pekelné, plné hořkého a jedovatého ovoce.

I to, co právě teď a v tuto chvíli prožíváme, ať již je to pozitivní nebo negativní, je pouze ovocem toho, jakým způsobem jsme cítili, mysleli, mluvili a jednali v minulosti. V minulosti dávné, nedávné, nebo v minulosti, přesahující tento náš momentální pozemský život.

Měli bychom proto začít na tyto skutečnosti konečně dbát s mnohem větší vážností. Měli bychom dbát především na čistou svého nitra. Na čistotu svého vnitřního života, tedy na kvalitu našeho cítění a myšlení.

Toto je rozhodující a toto je základ. Neboť to, jak cítíme a myslíme se automaticky odráží v naší řeči i v našem jednání. Proto svou bdělost nemusíme koncentrovat na každé jednotlivé slovo a každý jednotlivý čin, což v podstatě v aktivitě dne ani nelze. Stačí, když upřeme svou pozornost především na čistotu svého nitra. Na čistotu svého srdce. Na čistotu svých citů a myšlenek. Naše slova a činy budou pak automaticky takové, jací my sami vnitřně jsme. Dobré a ušlechtilé v případě čistého a ušlechtilého nitra, nebo špatné, nízké a neušlechtilé v případě ignorování kvality svého nitra. Čili v případě naprosto nekontrolovaného vnitřního života, ponechaného napospas všemu.

Proto udržujme krb svých myšlenek čistý. A zároveň v sobě udržujme silné a pevné chtění k dobru. Tak budeme sít pouze dobrá semínka, která ruce bytostných služebníků Páně přivedou k růstu a k tomu, aby přinesla dobré ovoce, přinášející požehnání našim bližním i nám samotným.

Dávejme si však velký pozor, abychom ve svém nitru nepěstovali a netolerovali věci špatné, nízké a nečisté, protože i tato semena přivedou ruce bytostných služebníků Páně k růstu a k tomu, aby přinesla své špatné ovoce, přinášející neštěstí a zkázu našim bližním i nám samotným.

Bdělost nad čistotou krbu našich myšlenek a pevné chtění k dobru nás uchrání od všeho zla a povede nás ke Světlu.

Reklama