Reklama
 
Blog | [email protected]

Léto je tady! A s ním i vyzývavá móda? Jak se na ni dívat?

Opět přišlo léto a s ním dusné dny. Opět, jakoby na povel, padají miliony lidí na kolena před ideálem smyslnosti.

Podle nejnovější módy obnažené lidské tělo provokuje všude, kde se jen podíváme. Obnažování se stalo nepřehlédnutelnou realitou dnešních dnů. Kult nahoty opět naplno zavládl světu!

Taková je móda, říkají jedni. Právě takto se v létě nejlépe cítím, říkají druzí. Je to tak příjemné a zdravé, říkají další. Opět se pokocháme pěknými ženskými těly, netají se jiní. Opravdu se najde mnoho důvodů, jak ospravedlnit a odůvodnit vyzývavou tělesnost kolem nás.

Všimněme si ale, že všechny tyto argumenty jsou vždy jen hmotného a tělesného charakteru. Jednoduše takové, jaký je celý současný život většiny: pouze hmota a hmotný prospěch, pouze tělo a tělesné požitky!

Ale co duše vážení? V dráždivém mámení lidského těla a jeho nikdy nekončících potřeb na ni již většina z nás téměř zcela zapomněla. Naší netečností k potřebám a prospěchu duše, naším ignorováním její existence však přece jen nelze definitivně smazat tuto část vlastní osobnosti. Naše duše existuje a potichu trpí!

Jak a čím? Podívejme se na zmíněný kult nahoty. Každá žena, která se mu podřizuje a v souladu s jeho požadavky se v letním horku tělesně odhaluje, k sobě nevyhnutelně přitahuje smyslné, chlípné a nečisté pohledy mužů. Vždyť nakonec módní tvůrci a ženy samotné se už ani netají tím, že chtějí, aby vypadaly „sexy“. To znamená, aby co nejvíce tělesně dráždily muže a přitahovaly k sobě jejich pohledy. Ano, módním trendům dneška je být sexy!

Co se však při tom děje v duševní oblasti, o kterou se nikdo nezajímá? Ženy svým zevnějškem muže vědomě provokují a většina mužů velmi ochotně přijímá tyto podněty, kterými se dále zabývají ve svých myšlenkách.

V myšlenkové úrovni, o níž si každý myslí, že je čistě jeho osobní věcí a že si tu proto může dovolit co chce, tak v této oblasti vzniká určitá reálná mentální energie. V našem konkrétním případě energie smyslnosti, nízkosti a zvrácenosti! Zmíněná negativní mentální energie je v jemnější, duševní oblasti celkem reálnou skutečností a má formu lepkavého a zapáchajícího bahna. No a toto bahno, které vzniklo v duševní úrovni muže, zabývajícího se nečistými a smyslnými myšlenkami, směřuje k duševní úrovni ženy, která k tomu dala podnět. Vypadá to opravdu tak, jakoby na ni házel zapáchající bahno a odpuzující špínu.

No a mentální špína a bahno, kterými je znečištěná duše ženy má svou tíhu, působící jako závaží, které ji táhne hluboko dolů – do temnoty. Do těžkých, temných úrovní, přesně podle zákonitosti, že stejné je nevyhnutelně přitahováno ke stejnému.

Do těchto těžkých a temných úrovní však neklesá pouze duše ženy, zatížena negativní mentální energií, kterou sama vyprovokovala a přitáhla si ji k sobě, ale zároveň také muž, který ji vytvořil a tím si zatížil také svou vlastní duši. A tak se nakonec společně topí v močále oba, to znamená žena, která vše vyprovokovala i muž, který se dal vyprovokovat.

Po naší tělesné smrti, to znamená po odložení hmotného těla, se totiž právě duševní realita stane tou realitou, kterou budeme bezprostředně prožívat. No a co dobrého asi mohou prožívat duše, ponořené v hluboké temnotě, v močále vyzývavé smyslnosti, chlípnosti a nečistoty? Nad tím ať se zamyslí každý sám za sebe. Ano, bláznovství módy se stane duchovní záhubou milionů lidských duší!

Všichni ti, kteří v souvislosti s dnešní módou mluví o zdraví, o pohodlí, o nejnovějších módních trendech, o snaze být „sexy“ a být „in“, všichni tito jsou pouze poslušnými nástroji temna, snažícími se tisíckrát opakovanou lží v lidech prolamovat hranice zdravého studu, jehož úkolem je chránit jejich duše před záhubou.

Mějme proto na paměti, že obecné klanění se modle smyslnosti a masové vzývání kultu nahoty tak, jak se to praktikuje nyní, bude mít za následek záhubu mnoha lidských duší, které, zatížené špínou, budou muset klesnout do temnot a tam zahynout. Zahynout způsobem podobným tomu, jako kdybychom se zde na zemi utopily v močále.

K čemu nám je tedy užitečná marnivost a bláznovství módy, když si tím ve skutečnosti takto velmi uškodíme? Při všem, co děláme, bychom proto měli zároveň zohledňovat také prospěch naší duše, abychom ve svém životě místo k utrpení, bolesti a zkáze raději kráčeli ke štěstí, radosti a míru. Namísto dolů do temnoty, raději vzhůru ke Světlu! Svůj budoucí osud má každý z nás plně ve vlastních rukou.

Vše, o čem zde byla řeč není o nějakém náboženství, nebo nenáboženství. V pragmatické věcnosti je to jen a jen o duchovních zákonitostech ve stvoření, které působí právě tímto způsobem, a to bez toho, jestli o tom něco víme, nebo nevíme. Bez toho, zda jsme věřící, nebo nevěřící. Naše neznalost nás ale v žádném případě neochrání od jejich účinků! Neznalost Zákona neomlouvá! Buďme proto znalými a jednejme podle toho! Neboť ve skutečnosti nám ani nic jiného nezbývá, pokud nechceme dospět k utrpení a zničení.

Zachovejme si tedy lidskou důstojnost také v letních dnech! Vždyť přece nejsme pouze maso! Vždyť se už konečně musíme naučit brát ohled také na vlastní duši! Vždyť nakonec, co by člověku bylo užitečné, kdyby byť celý svět padl před ním na kolena, pokud tím uškodí své duši?

Reklama